مدیریت عمومی
آموزش قدم به قدم اطلاعات و مباحث مدیریت عمومی

شما همراهان عزیز می توانید با مشاهده در این قسمت تمام تصاویر و اسلاید های آموزشی مدیریت عمومی را مشاهده نمایید و از آنها استفاده کنید.
device
  • 10 تای برتر ایرانی
  • Top 10 Iranians
device

مایل پورتر

فیلیپ کاتلر

آبراهام مزلو

هنری مینتنزبرگ

پدر مدیریت علمی

هنری فایول

جرج التون مایو

پیتر دراکر

خلاقیت و نوآوری

ویژگی های سازمان

سازمان را تعریف کنید؟

مدیریت و کرونا

اجزای پیش بینی درست عملیات

سلسه مراتب نیاز های انسانی

الگو های ارتباط سازمانی

مراحل اجرای تصمیم گیری

اجرای مدیریت در قالب سیستم

ماتریس swot

شاخه ها و گرایش های اصلی مدیریت

برنامه ریزی عملیاتی از طریق جدول کارنما

انواع برنامه ریزی

مدیر چه کسی است؟

نمونه چارت سازمانی

هدف مدیریت به زبان ساده

تعریف واژه مدیریت

پنج وظیفه اصلی مدیران

سطوح مختلف مدیریت

تاریخچه مدیریت