مدیریت
معرفی مدیریت استارتاپ اسمارت رنکینگ

مدیر این طرح آقای علی کاج دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه در دانشگاه ارشاد دماوند می باشد و با تشکیل تیم تخصصی سعی در پیشبرد اهداف داشته است.
device
device
  • alikaaj