Close
بسته

10 پادشاه برتر ایران

10 پادشاه برتر ایران

طبق اطلاعات موجود در سایت تاریخ پارسی ، 10 پادشاه برتر ایران به شرح زیر است:
1. کوروش کبیر
2. خسرو انوشیروان
3. داریوش کبیر
4. بهرام گور
5. شاپور دوم
6. مهراد اول اشک ششم
7. هرمزد چهارم
8. کوروش کوچک
9. شاپور یکم
10. داریوش سوم

بر سرزمین کهن ایران پادشاهان بسیاری سلطنت داشتند اما برخی از آنان در میان مردم محبوبیت بسیار خاصی داشتند.این محبوبیت ناشی از اقدامات آنان و همچنین رفتار آنان با مردم بود. ما در لیست بالا 10 پادشاه برتر ایران را نام بردیم .
کوروش بزرگ, نخستین امپراتور از بزرگترین امپراتوری تاریخ, یعنی امپراتوری هخامنشیان است.
کوروش در زمان پادشاهی hش چنان خردمند و با گذشت بود که دوست و دشمن از او تعریف می کردند. او نخستین پادشاهی است که پس از تصرف دولت های بابل، ماد، لیدی و … دستور کشتن مردم و ویران کردن شهر های مغلوب شده را نداد. او حتی به مردم شکست خورده اجازه داد تا در انتخاب کیش خود آزاد باشند و هیچ اجباری در پرستیدن خدای خودش نکرد.

اقدامات والای کوروش او را نه تنها در تاریخ ایران بلکه در تاریخ کل جهان، بسیار متمایز از دیگر پادشاهان می کند.

پس از او نیز حاکمان زیادی را در ایران داشتیم که هر کدام از انها روش محصوص به خود و خوبی ها و بدی های به خصوصی داشتند.

اطلاعات بیشتر را می توانید در این آدرس مشاهده کنید.

منبع : تیم تخصصی اسمارت رنکینگ