مدیریت تولید و عملیات
آموزش قدم به قدم اطلاعات و مباحث مدیریت تولید و عملیات

شما همراهان عزیز می توانید با مشاهده در این قسمت تمام تصاویر و اسلاید های آموزشی مدیریت عمومی را مشاهده نمایید و از آنها استفاده کنید.
device
  • 10 تای برتر ایرانی
  • Top 10 Iranians
device

الگوی مثلثی گروه

فرآیند حل مسئله

الگوی رضایت مشتری

معرفی منابع آموزشی مدیریت تولید و عملیات

5p تولید

سیستم تولید بهره ور

ابعاد جهانی شدن سازمان

مولفه های تولید در کلاس جهانی

مفهوم و تعریف تولید

سلسله مراتب فرآیند ها

سیر تکامل تولید

طبقه بندی سیستم های تولیدی