آنالیز تخصصی
بررسی مطالب به وسیله داشبورد های اطلاعاتی و رادار های نمایشی

یکی از به روزترین سرویس ها و خدمات اسمارت رنکینگ ، سیستم آنالیز تخصصی می باشد که با امکانات پیشرفته در کمترین زمان شما موفق به تصمیم گیری میشوید.
device
  • انالیز تخصصی
  • Discrimination analysis
device
  • Discrimination analysis